الیور تویست

الیور تویست

The surgeon leaned o...
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱۸ 
The surgeon leaned over the body, and raised the left hand. 'The old
story,' he said, shaking his head: 'no wedding-ring, I see. Ah!
Good-night!'


ادامه دارد...
کلمات کلیدی: کتاب ، داستان ، ادبیات ، اینگلیسی