الیور تویست

الیور تویست

'Do you give the chi...
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢٥ 
'Do you give the children Daffy, Mrs. Mann?' inquired Bumble, following with his eyes the interesting process of mixing.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'آیا شما را از بچه ها احمق ، خانم مان؟' نپرسید سرهم بندی کردن ، به دنبال
با چشم خود را از روند جالب از مخلوط.


کلمات کلیدی: interesting ، following ، inquired ، الیور تویست