الیور تویست

الیور تویست

'Will she go with me...
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۸ 
Oliver Twist (Penguin Audio Classics)'Will she go with me?' inquired poor Oliver. 'No, she can't,' replied Mr. Bumble. 'But she'll come and see you sometimes.'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'آیا او با من بروید؟' نپرسید فقیر الیور.

'نه ، او نمی تواند ،' پاسخ آقای سرهم بندی کردن. 'اما او امشب می آید و به شما مراجعه کنید
گاهی اوقات. '