الیور تویست

الیور تویست

'Bow to the board,' ...
ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٠ 
Oliver Twist (Classic Starts)'Bow to the board,' said Bumble. Oliver brushed away two or three tears that were lingering in his eyes; and seeing no board but the table, fortunately bowed to that.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'تعظیم را به هیئت مدیره ،' گفت : سرهم بندی کردن. الیور خار دور دو یا سه
lingering که اشک در چشمان او بود ؛ و دیدن اما هیچ هیئت مدیره
جدول ، خوشبختانه به آن متمایل شدن.