الیور تویست

الیور تویست

'Boy,' said the gent...
ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٠ 
Oliver Twist (Barnes & Noble Classics Series) (B&N Classics)'Boy,' said the gentleman in the high chair, 'listen to me. You know you're an orphan, I suppose?'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'پسر ،' گفت : آقا در صندلی بالا ، 'گوش دادن به من. می دانید
شما بی پدر و مادر ، من فرض کنید؟ '