الیور تویست

الیور تویست

'I'm sure Mr. Bumble...
ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
Oliver Twist Collector's Library Volume IV (Collector's Library of Classics, Volume 4)'I'm sure Mr. Bumble, that I was only a telling one or two of the dear children as is so fond of you, that it was you a coming,' replied Mrs. Mann with great humility.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'من مطمئن هستم آقای سرهم بندی کردن ، که من فقط گفتن بود یک یا دو تا از عزیز
کودکان به عنوان می باشد تا از شما انس گرفته ، بود که به شما آینده ، 'پاسخ خانم
مان با فروتنی بزرگ.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم