الیور تویست

الیور تویست

'Well, well, Mrs. Ma...
ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
Oliver Twist (Townsend Library Edition)'Well, well, Mrs. Mann,' he replied in a calmer tone; 'it may be as you say; it may be. Lead the way in, Mrs. Mann, for I come on business, and have something to say.'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'خوب ، خوب ، خانم مان ،' او در تن calmer پاسخ '؛ ممکن است شما به عنوان
می گویند ؛ ممکن است. سرب در راه ، خانم مان ، برای من در کسب و کار آمد ،
و به هر حال چیزی برای گفتن دارد. '


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم