الیور تویست

الیور تویست

Mrs. Mann ushered th...
ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٦ 
The Adventures of Oliver Twist (The Heritage Illustrated Bookshelf)Mrs. Mann ushered the beadle into a small parlour with a brick floor; placed a seat for him; and officiously deposited his cocked hat and cane on the table before him. Mr. Bumble wiped from his forehead the perspiration which his walk had engendered, glanced complacently at the cocked hat, and smiled. Yes, he smiled. Beadles are but men: and Mr. Bumble smiled.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
جارچی خانم مان را به اطاق نشیمن کوچک با کف آجر ushered ؛
قرار یک جا برای او و فضولانه سپرده cocked کلاه خود و
عصا در جدول قبل از او را. آقای سرهم بندی کردن از پیشانی خویش را محو
عرق است که راه رفتن خود را به حال engendered ، complacently در glanced
کلاه cocked ، و لبخند زد. بله ، او لبخند زد. Beadles هستند اما مردان و آقای
سرهم بندی کردن لبخند زد.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم