الیور تویست

الیور تویست

'I knew you would be...
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
Oliver Twist (Tantor Unabridged Classics)'I knew you would be,' cried Fagin, elated by the success of his proposal. 'Of course, of course,' replied Noah. 'Where is she? Where am I to wait for her? Where am I to go?'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'من می دانستم که به شما خواهد بود ،' Fagin ، elated توسط موفقیت گریه او
پیشنهاد.

'البته ، البته ،' پاسخ نوح. 'او کجاست؟ کجا هستم من به
منتظر بمانید تا او را؟ کجا هستم من برای رفتن؟ '


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم