الیور تویست

الیور تویست

That night, and the ...
ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
Oliver TwistThat night, and the next, and the next again, the spy sat booted and equipped in his carter's dress: ready to turn out at a word from Fagin. Six nights passed--six long weary nights--and on each, Fagin came home with a disappointed face, and briefly intimated that it was not yet time. On the seventh, he returned earlier, and with an exultation he could not conceal. It was Sunday.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
در آن شب ، و بعد ، دوباره و بعد ، جاسوس و booted جستجوی پیشرفته
مجهز به لباس خود کارتر : به نوبه خود آماده است در یک کلمه از
Fagin. شش شب گذشت -- شش طولانی خسته شب -- و در هر Fagin
به خانه با چهره نا امید ، و به طور خلاصه intimated بود که
هنوز رتبهدهی نشده است زمان. در تاریخ هفتم ، او بازگردانده شد ، و با
وجد و سرور نمی تواند پنهان. این یکشنبه بود.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم