الیور تویست

الیور تویست

Noah started up with...
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
Oliver Twist (Penguin Red Classics)Noah started up without saying a word; for the Jew was in a state of such intense excitement that it infected him. They left the house stealthily, and hurrying through a labyrinth of streets, arrived at length before a public-house, which Noah recognised as the same in which he had slept, on the night of his arrival in London.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
نوح گفت : تا بدون یک کلمه آغاز شده ؛ برای یهودی بود را در حالت
چنین هیجان شدید که او را آلوده شود. آنها خانه را ترک کرد
stealthily و hurrying را از طریق پلکان مارپیچ از خیابان ها ، وارد در
طول قبل از بخش های دولتی و خانه ، به رسمیت شناخته شده است که نوح به عنوان مشابه در سال
که او کرده بود ، در شب ورود او در لندن آرام گرفت