الیور تویست

الیور تویست

'Stay there,' whispe...
ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
Oliver Twist. 2 CDs'Stay there,' whispered Fagin. He signed to Barney, who withdrew. In an instant, the lad entered the room adjoining, and, under pretence of snuffing the candle, moved it in the required position, and, speaking to the girl, caused her to raise her face.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'اقامت در آنجا ،' زمزمه Fagin. او به بارنی که انصراف را امضا کردند. در
فوری ، پسر بچه وارد اتاق مجاور ، و در زیر ظاهری از
snuffing شمع ، آن را در موقعیت مورد نیاز نقل مکان کرد ، و صحبت کردن
به دختر ، او را به سبب افزایش مواجه کرد.