الیور تویست

الیور تویست

'I see her now,' cri...
ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
Oliver Twist (Penguin Popular Classics)'I see her now,' cried the spy. 'Plainly?' 'I should know her among a thousand.' He hastily descended, as the room-door opened, and the girl came out. Fagin drew him behind a small partition which was curtained off, and they held their breaths as she passed within a few feet of their place of concealment, and emerged by the door at which they had entered.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'من او را در حال حاضر ،' گریه آگاه شود.

'به سادگی؟'

'من هم باید او را در میان هزار دانند.'

باعجله او را ، تا فرود درب اتاق باز شده ، و دختر بیرون آمد.
Fagin او را پشت سر افراز کوچک که curtained خاموش شد و کشید
آنها برگزار شد تنفس خود را به عنوان او در عرض چند پا را از محل خود منتقل
پنهان ، پدیدار شد و توسط توسط آنها بود که در آن وارد شده است.