الیور تویست

الیور تویست

'Hist!' cried the la...
ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
Charles Dickens Classic Christmas Collection: A Christmas Carol and Oliver Twist, Plus Eleven More Dickens Christmas Classics'Hist!' cried the lad who held the door. 'Dow.' Noah exchanged a look with Fagin, and darted out.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'تاریخچه!' گریه پسر بچه که برگزار درب. 'داو.'

نوح را با نگاه رد و بدل Fagin و darted بیرون.