الیور تویست

الیور تویست

As she uttered these...
ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥ 
Oliver TwistAs she uttered these words, and indicated, with her hand, the direction in which she wished them to proceed, the countryman looked round, and roughly asking what they took up the whole pavement for, passed on.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
او به عنوان uttered این کلمات ، و با دست او را نشان داد ، جهت
که در آن او خواست آنها را به نهایی زیر میکند ، هم میهن نگاه دور و
تقریبا آنچه که در زمان درخواست تا پیاده رو برای تمام ، در تصویب رسید.

کلمات کلیدی: