الیور تویست

الیور تویست

The steps to which t...
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥ 
Oliver TwistThe steps to which the girl had pointed, were those which, on the Surrey bank, and on the same side of the bridge as Saint Saviour's Church, form a landing-stairs from the river. To this spot, the man bearing the appearance of a countryman, hastened unobserved; and after a moment's survey of the place, he began to descend.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
مراحل که دختر ، اشاره کرده بود که در آن ، در
بانک سوری ، و از سوی همان سنت پل به عنوان نجات دهنده است
کلیسا ، فرم ، فرود از پله ها رودخانه ها هستند. برای دستیابی به این نقطه ، انسان
بلبرینگ ظاهر هم میهن ، عجله unobserved ؛ و بعد از
بررسی یک لحظه از جای خود ، او شروع به پایین رفتن.

کلمات کلیدی: