الیور تویست

الیور تویست

'I told you before,'...
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
Oliver Twist Has Asked for More'I told you before,' replied Nancy, 'that I was afraid to speak to you there. I don't know why it is,' said the girl, shuddering, 'but I have such a fear and dread upon me to-night that I can hardly stand.'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'من به شما قبل از گفت ،' پاسخ نانسی ، 'بود که من به خاطر داشتن؟ برای شما
وجود دارد. من نمی دانم چرا از آن است ، گفت : دختر ، مرتعش ، 'اما به من بدهید؟
چنین ترس و وحشت بر من به شب که من به سختی می تواند ایستادن. '

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم