الیور تویست

الیور تویست

'A fear of what?' as...
ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
Oliver Twist (Penguin Readers, Level 4)'A fear of what?' asked the gentleman, who seemed to pity her. 'I scarcely know of what,' replied the girl. 'I wish I did. Horrible thoughts of death, and shrouds with blood upon them, and a fear that has made me burn as if I was on fire, have been upon me all day. I was reading a book to-night, to wile the time away, and the same things came into the print.'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'ترس از چه؟' نجیب زاده پرسید که به نظر می رسید به او ترحم.

'من به ندرت از آنچه ،' پاسخ دختر دانند. 'آرزو دارم من. ناگوار
افکار مرگ و shrouds با خون بر آنها ، و از ترس که
ساخته است تا مرا بسوزانید اگر من در آتش بود ، که بر من کرده است در تمام طول روز. من بود
خواندن کتاب به شب ، به اغوا کردن زمان دور ، و همان چیز
نسخه قابل چاپ در آمد. '

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم