الیور تویست

الیور تویست

'Speak to her kindly...
ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
Oliver Twist Volume I (Large Print)'Speak to her kindly,' said the young lady to her companion. 'Poor creature! She seems to need it.'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
صحبت او به مهربانی ، 'گفت که بانوی جوان به همراه او. 'ضعیف
مخلوق! او به نظر می رسد به آن نیاز دارید. '

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم