الیور تویست

الیور تویست

'Your haughty religi...
ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
OBWL6: Oliver Twist: Level 6: 2,500 Word Vocabulary (Oxford Bookworms)'Your haughty religious people would have held their heads up to see me as I am to-night, and preached of flames and vengeance,' cried the girl. 'Oh, dear lady, why ar'n't those who claim to be God's own folks as gentle and as kind to us poor wretches as you, who, having youth, and beauty, and all that they have lost, might be a little proud instead of so much humbler?'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'والا شما مردم مذهبی می توانست سر خود برگزار شد تا مرا دید
که من هستم تا شب ، و از موعظه و شعله انتقام ، 'گریه
دختر. وای عزیزم ، خانم ، چرا ar'n't کسانی که ادعا می شود خود را دار خدا
به عنوان ملایم و به عنوان نوعی به ما فقیر به عنوان wretches شما ، که ، با جوانان ،
و زیبایی ، و همه آنها که از دست داده اند ، ممکن است کمی مغرور
به جای humbler زیاد؟ '

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم